Một thị trường tăng trưởng tới 65%, nhà đầu tư sẽ tiếp tục rót tỉ USD vào lĩnh vực nào?

by vietnamnet
Thị trường mua bán sáp nhập (M&A) của Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường “hot” cho các nhà đầu tư theo nhận định được TS. Dương Quỳnh Nga, Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Mở TPHCM đưa ra. Hoạt động M&A bắt đầu tại Việt Nam những năm 2000, song đến nay đã tăng mạnh về số lượng và giá trị. […] Read more

Một thị trường tăng trưởng tới 65%, nhà đầu tư sẽ tiếp tục rót tỉ USD vào lĩnh vực nào?

by vietnamnet
Thị trường mua bán sáp nhập (M&A) của Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường “hot” cho các nhà đầu tư theo nhận định được TS. Dương Quỳnh Nga, Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Mở TPHCM đưa ra. Hoạt động M&A bắt đầu tại Việt Nam những năm 2000, song đến nay đã tăng mạnh về số lượng và giá trị. […] Read more

Một thị trường tăng trưởng tới 65%, nhà đầu tư sẽ tiếp tục rót tỉ USD vào lĩnh vực nào?

by vietnamnet
Thị trường mua bán sáp nhập (M&A) của Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường “hot” cho các nhà đầu tư theo nhận định được TS. Dương Quỳnh Nga, Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Mở TPHCM đưa ra. Hoạt động M&A bắt đầu tại Việt Nam những năm 2000, song đến nay đã tăng mạnh về số lượng và giá trị. […] Read more

Les fusions-acquisitions tiendront leurs promesses

by Le Courrier du Vietnam
Le Vietnam est considéré comme un pays de plus en plus attractif pour les opérations de fusions-acquisitions (M&A). Selon les prévisions, la valeur des transactions pourrait atteindre 6 milliards de dollars. Points de vue des gestionnaires et spécialistes du domaine. La croissance des M&A est contraire à la tendance mondiale. – Christopher Kummer. […] Read more

Les fusions-acquisitions tiendront leurs promesses

by Le Courrier du Vietnam
Le Vietnam est considéré comme un pays de plus en plus attractif pour les opérations de fusions-acquisitions (M&A). Selon les prévisions, la valeur des transactions pourrait atteindre 6 milliards de dollars. Points de vue des gestionnaires et spécialistes du domaine. La croissance des M&A est contraire à la tendance mondiale. – Christopher Kummer. […] Read more

Les fusions-acquisitions tiendront leurs promesses

by Le Courrier du Vietnam
Le Vietnam est considéré comme un pays de plus en plus attractif pour les opérations de fusions-acquisitions (M&A). Selon les prévisions, la valeur des transactions pourrait atteindre 6 milliards de dollars. Points de vue des gestionnaires et spécialistes du domaine. La croissance des M&A est contraire à la tendance mondiale. – Christopher Kummer. […] Read more

Bức tranh vốn đầu tư gián tiếp

by The Saigon Times
Một năm rưỡi trở lại đây, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam đã sôi động trở lại. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những nhân tố chính trên thị trường nhờ các thương vụ giá trị cao, phổ biến từ 30-100 triệu đô la Mỹ, dù chỉ chiếm 40% tổng các thương vụ. Số liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố (được trích dẫn trong đặc san Tổng quan thị trường M&A 2016 do báo Đầu tư phát hành), […] Read more

Bức tranh vốn đầu tư gián tiếp

by The Saigon Times
Một năm rưỡi trở lại đây, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam đã sôi động trở lại. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những nhân tố chính trên thị trường nhờ các thương vụ giá trị cao, phổ biến từ 30-100 triệu đô la Mỹ, dù chỉ chiếm 40% tổng các thương vụ. Số liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố (được trích dẫn trong đặc san Tổng quan thị trường M&A 2016 do báo Đầu tư phát hành), […] Read more

Are you sure you
want to log out?

Request a Brochure

Request a Brochure

Contact us to discuss your goals and needs!

Contact us to discuss your goals and needs!

Book a Demo

Book a Demo

Contact us to discuss your goals and needs!

Contact us to discuss your goals and needs!