Merging Alliances: Ignore at Your Own Risk

By Douglas Tuttle – Deloitte With U.S. companies pursuing alliances, joint ventures, and/or partnerships in record numbers, most merger & acquisition (M&A) transactions are bound to...

Bức tranh vốn đầu tư gián tiếp

Một năm rưỡi trở lại đây, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam đã sôi động trở lại. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những nhân tố chính trên thị trường nhờ các thương vụ...

Loading.. Please wait