Merging Alliances: Ignore at Your Own Risk

By Douglas Tuttle – Deloitte With U.S. companies pursuing alliances, joint ventures, and/or partnerships in record numbers, most merger & acquisition (M&A) transactions are bound to...

Bức tranh vốn đầu tư gián tiếp

Một năm rưỡi trở lại đây, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam đã sôi động trở lại. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những nhân tố chính trên thị trường nhờ các thương vụ...
35157

Loading.. Please wait