Pliva: A School for Hostile Takeovers

Pliva: Škola neprijateljskog preuzimanja Pišu: Antonija Knežević i Hrvoje Mateljić Tema tjedna VIŠE NEĆE BITI DRAMATIČNOG POVEĆANJA PONUDA ZA NAJVEĆU FARMACEUTSKU KOMPANIJU Download Article as PDF...

Loading.. Please wait