M&A in 2014 in Vietnam was lively again

M&A tống cựu nghênh tân Sau một năm 2013 có phần trầm lắng, hoạt động M&A các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nóng lên trong năm 2014. Xu thế này liệu sẽ tiếp diễn thế nào trong năm sau? Sau...

Loading.. Please wait