M&A Vietnam may see record number in 2016

by Vietnam.net
Foreign investors’ high interest in the consumer goods sector which has been growing very rapidly in recent years is believed to help boost merger & acquisitions (M&A), according to VnExpress. The number of reported M&A deals in 2015 was 40 percent higher […] Read more

M&A Vietnam may see record number in 2016

by Vietnam.net
Foreign investors’ high interest in the consumer goods sector which has been growing very rapidly in recent years is believed to help boost merger & acquisitions (M&A), according to VnExpress. The number of reported M&A deals in 2015 was 40 percent higher […] Read more

M&A Vietnam may see record number in 2016

by Vietnam.net
Foreign investors’ high interest in the consumer goods sector which has been growing very rapidly in recent years is believed to help boost merger & acquisitions (M&A), according to VnExpress. The number of reported M&A deals in 2015 was 40 percent higher […] Read more

Active ongoing Mergers & Acquisitions Market in Vietnam

by VietnamPlus
Trong những tháng đầu năm 2015, hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A) tiếp tục diễn ra sôi động tại thị trường Việt Nam với nhiều thương vụ lớn và đang trở thành một hình thức đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. […] Read more

Active ongoing Mergers & Acquisitions Market in Vietnam

by VietnamPlus
Trong những tháng đầu năm 2015, hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A) tiếp tục diễn ra sôi động tại thị trường Việt Nam với nhiều thương vụ lớn và đang trở thành một hình thức đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. […] Read more

Active ongoing Mergers & Acquisitions Market in Vietnam

by VietnamPlus
Trong những tháng đầu năm 2015, hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A) tiếp tục diễn ra sôi động tại thị trường Việt Nam với nhiều thương vụ lớn và đang trở thành một hình thức đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. […] Read more

Are you sure you
want to log out?

Request a Brochure

Request a Brochure

Contact us to discuss your goals and needs!

Contact us to discuss your goals and needs!

Book a Demo

Book a Demo

Contact us to discuss your goals and needs!

Contact us to discuss your goals and needs!