Dividing to Conquer

Dividing to Conquer

by: Florian Kolf and Georg Weishaupt German retailer Metro is splitting into two. Investors think the company's consumer electronics and supermarket businesses are worth more separately than together. The break-up also helps CEO Olaf Koch, who can relegate a...

read more
M&A Vietnam may see record number in 2016

M&A Vietnam may see record number in 2016

M&A Vietnam may see record number of M&A deals in 2016 Foreign investors’ high interest in the consumer goods sector which has been growing very rapidly in recent years is believed to help boost merger & acquisitions (M&A), according to VnExpress. The...

read more
Active ongoing Mergers & Acquisitions Market in Vietnam

Active ongoing Mergers & Acquisitions Market in Vietnam

Active ongoing Mergers & Acquisitions Market in Vietnam (Original: "Các thương vụ M&A đang diễn ra sôi động tại thị trường Việt Nam") Trong những tháng đầu năm 2015, hoạt động mua bán-sáp nhập (M&A) tiếp tục diễn ra sôi động tại thị trường Việt Nam với nhiều...

read more
Vietnam has many factors driving Mergers & Acquisitions

Vietnam has many factors driving Mergers & Acquisitions

Vietnam has many factors driving Mergers & Acquisitions (Original: "Việt Nam đang có nhiều yếu tố thúc đẩy hoạt động M&A") Việt Nam đang có nhiều yếu tố tích cực thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn...

read more
Vietnam to move up in M&A global rankings

Vietnam to move up in M&A global rankings

Vietnam to move up in M&A global rankings Economic recovery and active legal reforms are bringing Vietnam up in the global mergers and acquisitions market in 2015. Veteran experts claim that Vietnam’s ongoing reforms have made it an attractive market for global...

read more

Vietnamese enterprises investing overseas

Vietnamese enterprises investing overseas Doanh nghiệp Việt tạo sóng đầu tư nước ngoài Nhận định xu hướng đầu tư phát triển toàn cầu năm 2015, GS.TS Christopher Kummer, Chủ tịch Viện Sáp nhập, Mua lại và Liên kết (IMAA) cho biết, nhìn sâu hơn về các thương vụ đầu tư...

read more

More freedom will lead the Mergers & Acquisitions (M&A) boom

(Original: "Nới room sẽ tạo nền cho M&A bùng nổ") Nới room sẽ tạo nền cho M&A bùng nổ (ĐTCK) Ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC cho biết, khi Nghị định 60/2015/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, Chính phủ cho phép SCIC bán nhiều hơn 49% vốn cho nhà...

read more

M&A Forum Vietnam 2015: Gala dinner for active investors

(Original: "Diễn đàn M&A Việt Nam 2015: Đại tiệc sôi động cho giới đầu tư") M&A Forum Vietnam 2015: Gala dinner Diễn đàn M&A Việt Nam 2015: Đại tiệc sôi động cho giới đầu tư Được cộng hưởng bởi nhiều yếu tố tích cực (như sự tăng trưởng của nền kinh tế, cải...

read more

Loading.. Please wait